رفتن به محتوای اصلی
1
2
3
مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری:
مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گفت:شورای خدوم نه حاشیه سازی میکند نه وارد حواشی میشود
مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری:
مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گفت:بودجه شهرداریها بر اساس الزامات و اولویت ها تصویب شود
مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری:
مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری بیان داشت: احقاق حقوق شهروندان در رعایت صرفه و صلاح شهر و شهرداری در تعرفه ۱۴۰۰ ضروریست. ‌
اشتراک در جدیدترین اخبار واحد ها و فرمانداری ها
مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری:
مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گفت:شورای خدوم نه حاشیه سازی میکند نه وارد حواشی میشود
مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری:
مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گفت:بودجه شهرداریها بر اساس الزامات و اولویت ها تصویب شود
مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری:
مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری بیان داشت: احقاق حقوق شهروندان در رعایت صرفه و صلاح شهر و شهرداری در تعرفه ۱۴۰۰ ضروریست. ‌
مدیر کل دفتر امور شهری استانداری:
مدیر کل دفتر امور شهری و شوراها استانداری گفت:بودجه سال 1400 شهرداری ها باید در جهت ارتقاء شفافیت باشد
مدیر کل دفتر امور شهری استانداری:
مدیر کل دفتر امور شهری و شوراها استانداری گفت: بودجه شهرداری ها متناسب با نیاز های اصلی و اساسی مردم باشد
باحضور استاندار ؛
طرح عمرانی و خدماتی شهرداری قزوین با حضور رییس جمهوری از طریق ویدیو کنفرانس، هدایت الله جمالی پور استاندار، سیاوش طاهرخانی شهردار و جمعی دیگر از مسوولان به بهره برداری رسیدند.
مدیر کل دفتر امور شهری استانداری خبر داد:
مدیر کل دفتر امور شهری استانداری از تکمیل المان شهدای گمنام تا خرداد سال آینده خبر داد.
مدیر کل دفتر امور شهری استانداری خبر داد:
مدیر کل دفتر امور شهری و شوراها استان قزوین از تاسیس 3 شهرداری در استان  خبر داد
مدیر کل دفتر امور شهری استانداری:
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری بر ضرورت آسیب شناسی عملکرد شوراهای اسلامی شهر ها تاکید کرد.
مدیر کل دفتر امور شهری :
مدیر کل دفتر شهری تاکید کرد: شفاف‌سازی  و کاهش زمان و نگاه‌ سلیقه‌ای در صدور پروانه های ساختمانی و پایانکار با هوشمندسازی خدمات شهرسازی‌ در شهرداری ها امکان پذیر می باشد.
اشتراک در لیست اخبار واحد ها