رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

آزمون عملی مشاغل عملیاتی آتش نشانی در روزهای 8 و 9 آبان ماه برگزار میگردد


6 آبان, 1398 - 13:48 -- روابط عمومی2
مدیر کل امور شهری و شوراها استانداری خبر داد:

آزمون عملی مشاغل عملیاتی آتش نشانی در روزهای 8 و 9 آبان ماه برگزار میگردد

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خبر داد:آزمون عملی استخدام نیرو در مشاغل عملیاتی آتش نشانی در روزهای 8 و 9 آبانماه برگزار میگردد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری ،

صالحی مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها از برگزاری آزمون عملی استخدامی شهرداریهای استان در 8و 9 آبانماه سالجاری در محل نمایشگاههای بین المللی استان خبر داد.
وی در ادامه افزود :داوطلبین معرفی شده سه برابر ظرفیت به آزمون عملی می بایست طبق جدول پیوست در روز و ساعت تعیین شده در محل نمایشگاههای بین الملی به آدرس انتهای خیابان نوروزیان روبروی دانشگاه بین المللی امام خمینی حضور یابند.صالحی تصریح کرد :داوطلبین محترم می بایست به مورارد زیر حتما توجه نموده و مدارک زیر را به همراه داشته باشند:
۱.حداقل نیم ساعت زودتر از زمان اعلامی در محل برگزاری آزمون حاضر شوند.
۲.از آوردن فرد همراه خوداری گردد.
۳. رسید واریز وجه به مبلغ 800/000 ریال(معادل هشتاد هزار تومان) به حساب شماره شبا IR560170000000105225279000  نزد بانک  ملی شعبه قزوین  به نام سازمان همیاری شهرداریهای استان     
۴.اصل کارت ملی یا شناسنامه 
۵.لباس و کفش مناسب جهت انجام آزمون عملی 
وی در پایان یادآور شد:
۱.معرفی داوطلب برای آزمون عملی هیچگونه حقی برای استخدام فرد ایجاد نمی کند.
۲.عدم مراجعه در زمان و مکان مشخص شده به منزله انصراف داوطلب از ادامه فرآیند استخدام تلقی گردیده و داوطلب هیچگونه حق اعتراضی نخواهد داشت

فایل پیوست: