رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

توزیع ۲۵ میلیارد تومان ارزش افزوده بین شهرداریهای استان طی دوماه گذشته


8 خرداد, 1398 - 15:39 -- روابط عمومی 3
مدیرکل دفتر شهری استانداری قزوین خبر داد:

توزیع ۲۵ میلیارد تومان ارزش افزوده بین شهرداریهای استان طی دوماه گذشته

مدیر کل دفتر امور شهری استانداری قزوین گفت: برای حمایت از شهرداری ها و تامین منابع مالی در دوماه امسال ۲۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان از محل ارزش افزوده به شهرداری های استان پرداخت شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری ،

مصطفی صالحی در نشست شهرداران استان که ظهر چهارشنبه در استانداری برگزار شد گفت: در سالگذشته شرایط احراز برای شهرداران تعیین شده و در آن رشته‌های تحصیلی مرتبط و مجاز هم گنجانده شده و ما موظفیم بر اساسآئین نامه اجرایی شرایط احراز را تأیید کنیم.

وی بیان کرد: برخی شهرداران معرفی شده از سوی شوراها از جمله شهردار الوند شرایط احراز را نداشت که تأیید نشدند اما متأسفانهبرخی موضع گیری کردند که کار سیاسی بوده که صحت ندارد و نگاه ما هرگز سیاسی نیست بلکه بر اساس ضوابط قانونی است.
استقرار میز الکترونیک در شهرداری‌ها
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری قزوین بیان کرد: یکپارچه سازی و حذف فرآیندهای زائد در شهرداری‌ها، به روز رسانی اطلاعات، پاسخگویی به موقع، از کارهایی است که توسط شهرداری‌ها باید عملیاتی شود.
۳۲ میلیارد تومان هزینه قیر یارانه‌ای برای شهرداری‌ها
صالحی بیان کرد: در سال گذشته ۳۲ میلیارد تومان برای تهیه قیر یارانه‌ای به شهرداری‌های استان پرداخت شد و برای نوسازی ناوگان حمل و نقل شهری برای شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر جمعیت ۹ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان و زیر ۱۰۰ هزار نفر ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان پرداخت شد.
صالحی اضافه کرد: برای نوسازی ناوگان حمل و نقل شهرداری قزوین هم ۱۸ میلیارد تومان پرداخت شد تا از ناوگان حمل و نقل عمومی حمایت شود.
صدور یک میلیون و ۱۴۶ هزار متر مربع پروانه ساخت و ساز
وی در ادامه اظهارداشت: در سال گذشته یک میلیون و ۱۴۶ هزار و ۵۰۰ مترمربع ساخت و ساز در استان صورت گرفت که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن ۱۲ درصد کاهش داشته است و با ساخت و سازها برای ۲۲ هزار و ۴۸۰ نفر اشتغال ایجاد شد.
صالحی بیان کرد: در سال قبل ۱۷۵ میلیارد تومان از محل ارزش افزوده به شهرداری‌ها پرداخت شد که ۴۲ درصد به شهرداری قزوین و بقیه به سایر شهرداری‌ها داده شد.
وی گفت: امسال در مدت دو ماه گذشته ۲۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان از محل ارزش افزوده بین شهرداران توزیع شده است.
مدیرکل دفتر امور شهری استانداری قزوین تصریح کرد: از محل اعتبارات تبصره ۳۹( سوخت) مبلغ یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بین شهرداری‌های استان توزیع شده است.
وی اظهارداشت: بودجه مصوب شهرداری‌های استان یک هزار و ۱۶۲ میلیارد تومان است که ۷۸۲ میلیارد تومان آن عمرانی و ۳۸۰ میلیارد تومان جاری است.
صالحی گفت: در سال گذشته بیش از ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان به شهرداری هایی که حقوق عقب افتاده داشتند پرداخت شد.