رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

گردشگری به عنوان منبع درآمد پایدار شهرداری با جدیت بیشتری دنبال شود


21 ارديبهشت, 1398 - 18:59 -- روابط عمومی 3
صالحی مدیرکل دفتر امور شهری استانداری قزوین تاکید کرد:

گردشگری به عنوان منبع درآمد پایدار شهرداری با جدیت بیشتری دنبال شود

صالحی مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری قزوین در مراسم معارفه علی دارابی به عنوان شهردار جدید آوج گفت :گردشگری به عنوان منبع درآمد پایدار در شهرداریها با جدیت بیشتری دنبال شود و اعضای شوراهای اسلامی شهرها با همراهی و حمایت مدیران محلی در این زمینه پیش قدم باشند.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری ،

مصطفی صالحی مدیرکلدفتر امور شهری و شوراهای استانداری قزوین در مراسم معارفه شهردار جدید آوج گفت: شهرداری ها بزرگترین و کاملترین نهاد و سازمان عمومی کشور هستند.
مصطفی صالحی در مراسم معارفه علی دارابی به عنوان شهرداری جدید آوج بیان کرد: شهرداریها بزرگترین و کاملترین نهاد و سازمان کشورهستند .
وی در ادامه افزود: شهرداران و مجموعه مدیریت شهری در استان با توجه به نزدیکی انتخابات پیش رو  باید از ورود به دسته بندی های سیاسی  پرهیز کنند و به فکر حل مشکلات مردم باشند.
وی افزود: برای حل مشکلات پیش رو و شناخت نقاط قوت و ضعف و اولویت بندی نیازها و برنامه ها لازم است اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار از ایده و نظرات کارشناسان ،متخصصان و نخبگان استفاده نمایند.
صالحی ادامه داد:پاکدستی، امانتداری و شفافیت در مجموعه مدیریت شهری باعث افزایش اعتماد و مشارکت شهروندان می شود واین امر رشد و توسعه شهرها را درپی خواهد داشت. 
وی در پایان  ضمن تاکید بر قابلیتهای گردشگری شهر آوج بیان کرد :گردشگری به عنوان یک درآمد پایدار در شهرداریها جدی تر دنبال شود و اعضای شوراهای اسلامی شهرها با کمک مدیران محلی در این زمینه پیش قدم باشند.
در پایان مراسم  با حضور مقامات شهرستان آقای علی دارابی به عنوان شهردار جدید آوج معارفه شد