رفتن به محتوای اصلی
1
2
3
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری:
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری قزوین گفت: ترویج فرهنگ و آموزه‌های قرآنی در جامعه، به ویژه دستگاه‌های اجرایی مانند شهرداری‌ها یک اصل و وظیفه همگانی است
مدیر کل دفتر امورشهری و شوراها :
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها گفت: شهرداری الکترونیک یک از خواسته های مهم مدیران شهری و شهروندان می باشد.
مدیر کل دفتر امورشهری و شوراها :
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها خبر داد: در راستای سال جهش تولید بخشنامه الزام شهرداریهای استان به تامین نیازهای خود از تولیدات داخلی کشور ابلاغ گردید.
اشتراک در جدیدترین اخبار واحد ها و فرمانداری ها
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری:
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری قزوین گفت: ترویج فرهنگ و آموزه‌های قرآنی در جامعه، به ویژه دستگاه‌های اجرایی مانند شهرداری‌ها یک اصل و وظیفه همگانی است
مدیر کل دفتر امورشهری و شوراها :
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها گفت: شهرداری الکترونیک یک از خواسته های مهم مدیران شهری و شهروندان می باشد.
مدیر کل دفتر امورشهری و شوراها :
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها خبر داد: در راستای سال جهش تولید بخشنامه الزام شهرداریهای استان به تامین نیازهای خود از تولیدات داخلی کشور ابلاغ گردید.
مدیر کل دفتر امورشهری و شوراها :
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها گفت: مجموعه مدیریت شهری استان آمادگی لازم برای فراهم نمودن مشارکت شهروندان در راستای سال جهش تولید را دارد
در پیامی؛
با صدور پیامی مدیرکل دفتر امور شهری استانداری قزوین فرارسیدن روز ملی شوراها را تبریک گفت.
مدیر کل دفتر امورشهری و شوراها :
مدیرکل دفتر امور شهری استانداری قزوین گفت: بی ثباتی در مدیریت ها و تغییرات زود هنگام مسئولان و شهرداران به منافع عمومی و شهروندان آسیب می‌رساند.
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها :
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها استانداری قزوین گفت:همکاری مردم فهیم شهرهای استان در موضوع فاصله گذاری اجتماعی در ایام مقابله با ویروس کرونا بخصوص در روز طبیعت بی نظیر وقابل...
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری قزوین:
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری قزوین گفت: هیچگونه بازیافت زباله‌ای در سطح شهرهای این استان صورت نمی‌گیرد و این مساله به تمامی شهرداری‌های قزوین نیز ابلاغ شده است.
مدیر کل دفتر امورشهری و شوراها :
صالحی مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری بیان کرد: تصویب 30 درصدی فوق العاده جذب کارکنان شهرداریها توسط هیئت محترم دولت ،باعث دلگرمی پرسنل خدوم شهرداری ها می شود.
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها استانداری:
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری قزوین گفت: از ۲۵ شهر استان تعداد ۱۹ شهر مشکلات مالی جدی دارند و به کمک دولت وابسته هستند.
اشتراک در لیست اخبار واحد ها