رفتن به محتوای اصلی
1
2
3
سرپرست دفتر امور شهری وشوراها:
سرپرست دفتر امور شهری وشوراها گفت: ساخت المان شهدای گمنام با کیفیت مناسب، رعایت معماری اسلامی ایرانی و هویت فرهنگی شهرها انجام شود.
سرپرست دفتر شهری استانداری قزوین خواستار شد:
سرپرست دفتر امور شهری استانداری قزوین خواستار شد:شهرداران و دهیاران،کنترل جمعیت حیوانات ناقل بیماری را جدی پیگیری کنند.
سرپرست دفتر امور شهری استانداری قزوین:
ضرورت جلب مشارکت مردم در حل مشکلات شهری
سرپرست دفتر امور شهری استانداری قزوین گفت:شهرداران به دور از مسایل سیاسی،برنامه های فرهنگی و عمرانی را در اولویت قرار دهند.
اشتراک در جدیدترین اخبار واحد ها و فرمانداری ها
سرپرست دفتر امور شهری وشوراها:
سرپرست دفتر امور شهری وشوراها گفت: ساخت المان شهدای گمنام با کیفیت مناسب، رعایت معماری اسلامی ایرانی و هویت فرهنگی شهرها انجام شود.
سرپرست دفتر شهری استانداری قزوین خواستار شد:
سرپرست دفتر امور شهری استانداری قزوین خواستار شد:شهرداران و دهیاران،کنترل جمعیت حیوانات ناقل بیماری را جدی پیگیری کنند.
سرپرست دفتر امور شهری استانداری قزوین:
ضرورت جلب مشارکت مردم در حل مشکلات شهری
سرپرست دفتر امور شهری استانداری قزوین گفت:شهرداران به دور از مسایل سیاسی،برنامه های فرهنگی و عمرانی را در اولویت قرار دهند.
با حکم استاندار قزوین:
با حکم استاندار قزوین،مصطفی صالحی به سمت سرپرست دفتر امور شهری و شوراها استانداری منصوب ‌شد.
مدیرکل دفتر شهری استانداری قزوین:
مدیرکل دفتر شهری استانداری قزوین گفت: مدیریت شهرها در شرایط کنونی برای ایجاد نشاط و شادابی و تامین منابع مالی جدید نیازمند شهردارانی مبتکر و خلاق با ایده های نو است.
مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری قزوین خبر داد:
مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خبر داد:بخشنامه جدید نحوه تبدیل وضعیت پرسنل قراردادی شهرداریهای استان از سوی سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور ابلاغ گردید.
مدیر کل دفتر شهری استانداری خبر داد:
گروسی مدیر کل دفتر شهری استانداری قزوین از استقبال بیش ازیکهزار و پنجاه کارمند شهرداری از دوره آموزش غیرحضوری خبر داد.
مدیرکل دفتر شهری استانداری قزوین :
مدیرکل دفتر شهری استانداری قزوین خبرداد :نزدیک به هزارنفر از کارکنان قراردادی شهرداری های استان برای تصدی پست های سازمانی بلاتصدی شهرداری ها رقابت می کنند .
مدیرکل امور شهری استانداری قزوین:
مدیرکل امور شهری استانداری قزوین گفت: از مجموع ۲۵ شهردار استان تعداد ۲۲ شهردار دارای سابقه بالای مدیریتی و تجربه مدیریت شهری هستند که به ارتقاء کیفیت خدمات و جلب رضایت مردم کمک می...
مدیرکل دفتر امور شهری استانداری قزوین:
مدیرکل دفتر امور شهری استانداری قزوین گفت: شوراهای منتخب مردم باید ضمن حفظ استقلال در تصمیم گیری با برنامه ریزی مدون در مسیر پاسخگویی به مطالبات مردم حرکت کنند.
اشتراک در لیست اخبار واحد ها