رفتن به محتوای اصلی
1
2
3
مدیرکل دفتر شهری استانداری قزوین:
مدیرکل دفتر شهری استانداری قزوین گفت: مدیریت شهرها در شرایط کنونی برای ایجاد نشاط و شادابی و تامین منابع مالی جدید نیازمند شهردارانی مبتکر و خلاق با ایده های نو است.
مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری قزوین خبر داد:
مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خبر داد:بخشنامه جدید نحوه تبدیل وضعیت پرسنل قراردادی شهرداریهای استان از سوی سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور ابلاغ گردید.
مدیر کل دفتر شهری استانداری خبر داد:
گروسی مدیر کل دفتر شهری استانداری قزوین از استقبال بیش ازیکهزار و پنجاه کارمند شهرداری از دوره آموزش غیرحضوری خبر داد.
اشتراک در جدیدترین اخبار واحد ها و فرمانداری ها
مدیرکل دفتر شهری استانداری قزوین:
مدیرکل دفتر شهری استانداری قزوین گفت: مدیریت شهرها در شرایط کنونی برای ایجاد نشاط و شادابی و تامین منابع مالی جدید نیازمند شهردارانی مبتکر و خلاق با ایده های نو است.
مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری قزوین خبر داد:
مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خبر داد:بخشنامه جدید نحوه تبدیل وضعیت پرسنل قراردادی شهرداریهای استان از سوی سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور ابلاغ گردید.
مدیر کل دفتر شهری استانداری خبر داد:
گروسی مدیر کل دفتر شهری استانداری قزوین از استقبال بیش ازیکهزار و پنجاه کارمند شهرداری از دوره آموزش غیرحضوری خبر داد.
مدیرکل دفتر شهری استانداری قزوین :
مدیرکل دفتر شهری استانداری قزوین خبرداد :نزدیک به هزارنفر از کارکنان قراردادی شهرداری های استان برای تصدی پست های سازمانی بلاتصدی شهرداری ها رقابت می کنند .
مدیرکل امور شهری استانداری قزوین:
مدیرکل امور شهری استانداری قزوین گفت: از مجموع ۲۵ شهردار استان تعداد ۲۲ شهردار دارای سابقه بالای مدیریتی و تجربه مدیریت شهری هستند که به ارتقاء کیفیت خدمات و جلب رضایت مردم کمک می...
مدیرکل دفتر امور شهری استانداری قزوین:
مدیرکل دفتر امور شهری استانداری قزوین گفت: شوراهای منتخب مردم باید ضمن حفظ استقلال در تصمیم گیری با برنامه ریزی مدون در مسیر پاسخگویی به مطالبات مردم حرکت کنند.
مدیر کل دفتر شهری استانداری:
مدیر کل دفتر شهری استانداری گفت: هدف شورا و شهرداری تکریم مردم در همه سطوح باشد.
مدیرکل دفتر شهری استانداری قزوین:
مدیرکل دفتر شهری استانداری قزوین تاکید کرد: شهرداران برای موفقیت در کار بدور از سلایق سیاسی،اهل مشورت و برنامه محور باشند.
مدیر کل دفتر شهری استانداری خبر داد:
مدیر کل دفتر شهری استانداری از برگزاری آزمون غیر حضوری کارکنان شهرداریهای استان با حضور 800 داوطلب خبر داد.
مدیرکل دفتر امور شهری استانداری قزوین:
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری قزوین گفت: عصاره و چکیده همه فصول مدیریت شهری در کشور ما تکریم مردم به معنای واقعی کلمه است.
اشتراک در لیست اخبار واحد ها