رفتن به محتوای اصلی
1
2
3
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری قزوین:
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری قزوین گفت:حوزه پسماند؛نیازمند فرهنگ سازی و اجرای طرح های نوین است
مدیرکل دفتر شهری استانداری قزوین تاکید کرد:
مدیرکل دفتر شهری استانداری قزوین بر لزوم اطلاع رسانی و آموزش شهروندان درخصوص نگهداری بدون ضابطه سگ های ولگرد و نگهبان تاکید کرد.
مدیرکل امور شهری استانداری قزوین:
مدیرکل امور شهری استانداری قزوین گفت: شهرداران با بسیج همه امکانات خود برای فضاسازی و برگزاری باشکوه کنگره سه هزار شهید استان قزوین همت کنند.
اشتراک در جدیدترین اخبار واحد ها و فرمانداری ها
کارگاه آموزشی اسناد خرانه اسلامی ،اوراق تسویه خزانه و امور بدهی ها توسط دفتر امور شهری و شوراها برای شهرداران و مدیران مالی شهرداری برگزار گردید.
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری قزوین:
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری قزوین گفت:حوزه پسماند؛نیازمند فرهنگ سازی و اجرای طرح های نوین است
مدیرکل دفتر شهری استانداری قزوین تاکید کرد:
مدیرکل دفتر شهری استانداری قزوین بر لزوم اطلاع رسانی و آموزش شهروندان درخصوص نگهداری بدون ضابطه سگ های ولگرد و نگهبان تاکید کرد.
مدیرکل امور شهری استانداری قزوین:
مدیرکل امور شهری استانداری قزوین گفت: شهرداران با بسیج همه امکانات خود برای فضاسازی و برگزاری باشکوه کنگره سه هزار شهید استان قزوین همت کنند.
مدیرکل دفتر شهری و شوراها خبر داد:
مدیرکل دفتر شهری و شوراها گفت: آمار تخلفات ساخت و ساز در شهرستان البرز محدود است.
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خبر داد:
مدیرکل دفتر شهری و شوراها از برگزاری دوره آموزشی تخلفات ساختمانی ویژه شهردارن و اعضای شوراهای اسلامی شهرها خبر داد.
مدیرکل دفتر شهری و شوراها خبر داد:
مدیرکل دفتر شهری و شوراها از برگزاری دوره آموزشی تخلفات ساختمانی خبر داد.
مدیرکل دفتر امور شهری استانداری قزوین:
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری قزوین گفت:ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ، نگاه و رویکرد ﻣﺪﯾﺮان ﺷﻬﺮی را نسبت به مسائل و اولویت های شهری تغییر می دهد.
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری قزوین:
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری قزوین گفت:رویکرد شهرداریها در دوره جدید فرهنگی-اجتماعی و توجه به نشاط اجتماعی است
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها در ادامه بازدیدهای میدانی خود از وضعیت شهرهای استان، از شهر معلم کلایه بازدید کرد.
اشتراک در لیست اخبار واحد ها