رفتن به محتوای اصلی
1
2
3
مدیرکل دفتر شهری و شوراها خبر داد:
مدیرکل دفتر شهری و شوراها از برگزاری دوره آموزشی تخلفات ساختمانی خبر داد.
مدیرکل دفتر امور شهری استانداری قزوین:
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری قزوین گفت:ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ، نگاه و رویکرد ﻣﺪﯾﺮان ﺷﻬﺮی را نسبت به مسائل و اولویت های شهری تغییر می دهد.
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری قزوین:
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری قزوین گفت:رویکرد شهرداریها در دوره جدید فرهنگی-اجتماعی و توجه به نشاط اجتماعی است
اشتراک در جدیدترین اخبار واحد ها و فرمانداری ها
مدیرکل دفتر شهری و شوراها خبر داد:
مدیرکل دفتر شهری و شوراها از برگزاری دوره آموزشی تخلفات ساختمانی خبر داد.
مدیرکل دفتر امور شهری استانداری قزوین:
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری قزوین گفت:ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ، نگاه و رویکرد ﻣﺪﯾﺮان ﺷﻬﺮی را نسبت به مسائل و اولویت های شهری تغییر می دهد.
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری قزوین:
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری قزوین گفت:رویکرد شهرداریها در دوره جدید فرهنگی-اجتماعی و توجه به نشاط اجتماعی است
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها در ادامه بازدیدهای میدانی خود از وضعیت شهرهای استان، از شهر معلم کلایه بازدید کرد.
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها خبر داد:
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها از تشکیل تیم بازرسی شهرداری ها خبر داد.
مدیرکل دفتر امور شهری استانداری قزوین:
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری قزوین گفت: دستگاههای ذی ربط نسبت به برگزاری هرچه با شکوه تر پیاده روی اربعین اهتمام ورزند.
مدیرکل دفتر شهری و شوراهای استانداری اعلام کرد:
مدیرکل دفتر شهری و شوراهای استانداری از ابلاغ رای صدور رای هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی استان قزوین در خصوص عضو شورای شریفیه خبر داد.
مدیر کل دفتر امور شهری استانداری قزوین بر جلب مشارکت بیشتر شهروندان در مدیریت شهری تاکید کرد.
زاهدپور مدیرکل دفتر شهری استانداری قزوین با صدور پیامی 14 تیرماه؛روز شهرداری را تبریک گفت.
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری قزوین از شهر های آوج و آبگرم بازدید کرد.
اشتراک در لیست اخبار واحد ها