رفتن به محتوای اصلی
1
2
3
مدیر کل دفتر شهری استانداری:
مدیر کل دفتر شهری استانداری گفت: هدف شورا و شهرداری تکریم مردم در همه سطوح باشد.
مدیرکل دفتر شهری استانداری قزوین:
مدیرکل دفتر شهری استانداری قزوین تاکید کرد: شهرداران برای موفقیت در کار بدور از سلایق سیاسی،اهل مشورت و برنامه محور باشند.
مدیر کل دفتر شهری استانداری خبر داد:
مدیر کل دفتر شهری استانداری از برگزاری آزمون غیر حضوری کارکنان شهرداریهای استان با حضور 800 داوطلب خبر داد.
اشتراک در جدیدترین اخبار واحد ها و فرمانداری ها
مدیر کل دفتر شهری استانداری:
مدیر کل دفتر شهری استانداری گفت: هدف شورا و شهرداری تکریم مردم در همه سطوح باشد.
مدیرکل دفتر شهری استانداری قزوین:
مدیرکل دفتر شهری استانداری قزوین تاکید کرد: شهرداران برای موفقیت در کار بدور از سلایق سیاسی،اهل مشورت و برنامه محور باشند.
مدیر کل دفتر شهری استانداری خبر داد:
مدیر کل دفتر شهری استانداری از برگزاری آزمون غیر حضوری کارکنان شهرداریهای استان با حضور 800 داوطلب خبر داد.
مدیرکل دفتر امور شهری استانداری قزوین:
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری قزوین گفت: عصاره و چکیده همه فصول مدیریت شهری در کشور ما تکریم مردم به معنای واقعی کلمه است.
مدیر کل دفتر شهری استانداری در مراسم معارفه شهردارمحمود آباد نمونه:
مدیر کل دفتر شهری استانداری گفت: توجه به قانون و قانونمداری،ما را به سمت خدمتگزاری به مردم هدایت می کند.
مدیر کل دفتر شهری استانداری قزوین:
مدیر کل دفتر شهری استانداری قزوین گفت:خروجی شورا و شهرداری باید تکریم مردم در همه سطوح باشد.
مدیر کل دفتر شهری استانداری در مراسم معارفه شهردار اقبالیه:
مدیر کل دفتر شهری استانداری گفت:احداث کمربندی شهر اقبالیه باید در دستور کار شورا قرار گیرد.
مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری قزوین:
مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری قزوین گفت: شورا و شهرداری با عملکرد خود، عامل نقض حقوق شهروندی نباشند.
سرپرست اداره کل امور شهری استانداری قزوین:
سرپرست اداره کل امور شهری استانداری قزوین گفت: هفته دولت فرصت مناسبی برای تشریح دستاوردها و گفتمان دولت است و برنامه های این ایام نباید فقط به افتتاح طرح های عمرانی محدود شود...
مدیرکل امور شهری استانداری قزوین:
مدیرکل امور شهری استانداری قزوین بیان کرد: برای تقویت بنیه علمی و مهارتی شورایاران باید آموزش منتخبان مردم با جدیت دنبال شود.
اشتراک در لیست اخبار واحد ها